USOL Vietnam Co.,Ltd

Ứng tuyển

Tải mẫu CV:

 • CV Tester (Eng): Link
 • CV Developer (Eng): Link

Gửi thông tin tới

hoặc điền vào form sau:

  Tên của bạn *

  Số điên thoại *

  Email của bạn *

  Tiêu đề *

  Nội dung liên hệ *

  Đính kèm file CV tại đây
  *File format: pdf, txt, xlsx, xls, doc, docx
  *Max size: 4MB

  Head office:

  Add: 20th Floor, Hoa Binh Tower, 106 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

  Tel: +84-(0)24-3755 6500

  Fax: +84-(0)24-3755 6501

  Email: usol-v.admin@usol-v.com.vn  

   

  Ho Chi Minh Branch:

  Add: Unit 910, 9th Floor, E-Town 1 Building, 364 Cong Hoa Street, 13 Ward, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

  Tel: +84-28-3810-8274

  Fax: +84-28-3810-8275

   

  Toyosu Branch:

  Add: 1-1-1 Toyosu, Koto-ku, Tokyo, 135-8560 Japan