USOL Vietnam Co.,Ltd

Sản phẩm và dịch vụ

Dịch vụ phần mềm

♦ Phát triển hệ thống ICT cho nhiều ngành nghề trong xã hội

♦ Phạm vi công việc/Hình thái công việc

Phạm vi công việc Hình thái công việc
Phát triển ứng dụng Gia công offshore theo hình thức thầu
Kiểm thử ứng dụng Gia công offshare theo hình thức ủy nhiệm (OSDC)
Chuyển giao ứng dụng Onsite theo hình thức ủy nhiệm
Kiểm thử, đánh giá chất lượng

Kỹ thuật phát triển

♦ Thành tích

Là trung tâm Offshore tại Việt Nam của tập đoàn BIPROGY, công ty chúng tôi có kinh nghiệm hơn 15 năm phát triển offshore cho khách hàng Nhật. Chúng tôi đã phát triển từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn 400man/month, chịu trách nhiệm phát triển hệ thống ở nhiều ngành nghề, góp phần cống hiến vào dịch vụ ICT.Ngoài việc nhận công việc từ tập đoàn BIPROGY, cơ hội chúng tôi trực tiếp làm việc với khách hàng cũng đang tăng lên, chúng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực để cung cấp dịch vụ kỹ thuật cao, chất lượng cao theo tiêu chuẩn BIPROGY.

Để lại cảm nhận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các tag và các thuộc tính này HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>