USOL Vietnam Co.,Ltd

Sản phẩm và dịch vụ

Dịch vụ phần mềm

♦ Phát triển hệ thống ICT cho nhiều ngành nghề trong xã hội

♦ Phạm vi công việc & hình thức nhận việc

Phạm vi công việc Hình thức nhận việc
Phát triển ứng dụng ・Nhận thầu trọn gói ở offshore
Kiểm thử (test) ứng dụng T&M ở offshore
Chuyển đổi ứng dụng ・Labo (OSDC) ở offshore
・Kiểm thử, kiếm chứng, đánh giá chất lượng Onsite
・Vận hành hệ thống
・Vận hành ứng dụng
・Bảo trì giải pháp (solution)
・Bảo trì phần mềm

Kỹ thuật phát triển

Thành tích: Bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm phát triển offshore cho khách hàng Nhật Bản

Là trung tâm phát triển offshore tại Việt Nam của tập đoàn BIPROGY, kể từ ngày đầu thành lập tới nay, chúng tôi đã tham gia vào việc xây dựng hệ thống ở nhiều ngành nghề, từ dự án quy mô nhỏ vài man-month tới những dự án quy mô lớn 400 man-month, đóng góp vào sự phát triển của dịch vụ ICT.
Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động theo nhu cầu của khách hàng, cung cấp sản phẩm với chất lượng BIPROGY để mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Để lại cảm nhận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các tag và các thuộc tính này HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>