USOL Vietnam Co.,Ltd

Giới thiệu về công ty

 ĐIỂM MẠNH CỦA CHÚNG TÔI

■ Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ nhân sự hơn 300 thành viên của chúng tôi làm việc tại trụ sở chính Hà Nội, chi nhánh Hồ Chí Minh và chi nhánh Toyosu (Nhật Bản).
Hoạt động đào tạo được thực hiện dựa trên tài liệu đào tạo của tập đoàn BIPROGY nhằm nâng cao kỹ năng IT cho toàn bộ nhân viên. Cụ thể, chúng tôi tổ chức đào tạo nội bộ về quy trình phát triển, chất lượng, bảo mật thông tin song song với cử nhân viên tham gia các khóa OJT (on-the-job training), chương trình AOTS tại Nhật Bản. Bên cạnh đó, kể từ khi mới thành lập, công ty luôn chú trọng việc đào tạo tiếng Nhật cho toàn thể nhân viên với mục tiêu 50% nhân viên đạt trình độ tiếng Nhật N4 trở lên, hơn 20% nhân viên có khả năng sử dụng tiếng Nhật trong công việc với trình độ N2 trở lên.

■ Chất lượng

Hoạt động quản lý chất lượng, bảo đảm chất lượng: chúng tôi thực hiện đào tạo về quy trình phát triển, chất lượng, bảo mật thông tin cho nhân viên mới, áp dụng quy trình phát triển dựa trên tiêu chuẩn Nhật Bản ISBP, trong đó định nghĩa rõ công việc, sản phẩm ở từng công đoạn. Khi kết thúc mỗi công đoạn, bộ phận PMO/QA sẽ thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt bằng công cụ quản lý chất lượng và tiêu chí đánh giá chất lượng của BIPROGY.
Không chỉ nhận công việc thông qua tập đoàn BIPROGY, chúng tôi còn có nhiều cơ hội làm công việc phát triển hệ thống trực tiếp với khách hàng. USOL Việt Nam sẽ không ngừng nỗ lực để cung cấp sản phẩm với chất lượng BIPROGY, mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

■ Bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi dựa theo tiêu chuẩn của BIPROGY với các nội dung như chống rò rỉ thông tin, sử dụng phần mềm chống virus v.v…và đã có chứng nhận ISMS (Information Security Management System). Chúng tôi áp dụng các quy định bảo mật thông tin chặt chẽ giống như Nhật Bản, ví dụ kí cam kết bảo mật thông tin với toàn bộ nhân viên, đưa ra quy định về sử dụng thông tin cá nhân, hạn chế sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài như USB, nghiêm cấm mang thiết bị ra khỏi công ty v.v…Đặc biệt, thông qua các hoạt động như “kiểm tra bảo mật thông tin”, “hoạt động bảo vệ thông tin cá nhân” có sự tham gia của toàn thể nhân viên, chúng tôi luôn luôn duy trì và nâng cao mức bảo mật thông tin của công ty.