USOL Vietnam Co.,Ltd

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin của USOL Việt Nam

Chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi được xây dựng dựa trên chính sách của Tập đoàn BIPROGY nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ an toàn, an tâm, luôn luôn được khách hàng tin tưởng. Chúng tôi cũng định kỳ lấy chứng chỉ bảo mật của tổ chức đánh giá uy tín, độc lập, nỗ lực không ngừng trong việc duy trì và quản lý bảo mật thông tin.

Các chứng chỉ Bảo mật thông tin đã đạt được

① Chứng chỉ Bảo mật thông tin ISMS (ISO/IEC27001:2013/JISQ 27001:2014). 
      ※ISMS(Information Security Management System) 

② Chứng nhận cho cả tập đoàn BIPROGY

Đối sách Bảo mật thông tin (trích nội dung chính)

           – Sử dụng phần mềm chống virus cho máy tính

           – Áp dụng bản vá lỗi để sửa lỗ hổng bảo mật

           – Cấm sử dụng mạng đối với hệ điều hành yếu

           – Cấm sử dụng phần mềm ngoài mục đích công việc

           – Cấm mang máy tính của cá nhân vào công ty, quản lý việc mang máy tính ra ngoài thông qua đơn xin và phê duyệt

           – Cấm mang vào/mang ra các thiết bị lưu trữ di động như USB

           – Web Filtering

           – Đối sách bảo mật thông tin đối với network

Đối sách Bảo mật thông tin của môi trường phát triển (trích nội dung chính)

           – Công việc phát triển chỉ làm tại công ty (không được mang về nhà)

           – Xây dựng mạng LAN đóng, sử dụng VPN v.v…tùy theo yêu cầu khách hàng

Đối sách Bảo mật thông tin về mặt vật lý (trích nội dung chính)

           – Quản lý lịch sử ra vào nơi làm việc của từng cá nhân bằng thẻ ID

           – Lưu hình ảnh camera an ninh trong một thời gian nhất định

Đào tạo về bảo mật thông tin

          – Các khóa đào tạo cho toàn thể nhân viên.

          – Các khóa đào tạo theo từng vị trí công việc

          – Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng hàng ngày

Kiểm tra đánh giá bảo mật thông tin

 Định kì thực hiện kiểm tra cấp chứng nhận ISMS, kiểm tra đánh giá bảo mật thông tin của tổ chức độc lập bên ngoài.

Phương châm bảo mật dữ liệu cá nhân

 Chi tiết xem tại đây