USOL Vietnam Co.,Ltd

Các vị trí đang tuyển, Tin tức

GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN, NHẬN LIỀN TIỀN THƯỞNG

Hiện USOL Việt Nam đang có nhu  cầu tuyển dụng với số lượng lớn các ứng viên vị trí lập trình viên cho các dự án mới.

Để thúc đẩy hoạt động tuyển dụng và khuyến khích mọi người giới thiệu nhiều ứng viên cho công ty, bộ phận nghiệp vụ ban hành quy chế thưởng tuyển dụng với các điểm đổi mới cơ bản như sau:

1. Đối tượng giới thiệu ứng viên được nhận thưởng như sau:

  • Toàn bộ nhân viên trong công ty ( trừ cán bộ nhân viên của phòng nhân sự)
  • Người bên ngoài công ty giới thiệu.
  • Ứng viên tự ứng tuyển và trúng tuyển vào công ty (tùy từng vị trí và thời điểm tuyển dụng) 

2. Mức thưởng:

Ứng với mỗi Level ứng viên trúng tuyển, mức tiền thưởng như sau:

Bảng 1:

Level Tiền thưởng (VNĐ)
L1 1,000,000
L2 2,000,000
L3 4,000,000
L4 8,000,000
L5 10,000,000

Ngoài ra, Trường hợp ứng viên có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật sẽ trả thêm mức thưởng cho người giới thiệu như bảng dưới

Bảng 2

Japanese Level Tiền thưởng (VND)
N3 500,000 
N2 700,000
N1 1,000,000

3. Thời gian chi trả thưởng giới thiệu ứng viên:

+ Sau khi ứng viên kết thúc thử việc và trở thành nhân viên chính thức:  Chi trả 50%

+ Sau 6 tháng làm việc liên tục tại công ty ( tính cả thời gian thử việc): Chi trả nốt 50% còn lại.

Ứng tuyển

Để lại cảm nhận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các tag và các thuộc tính này HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>