USOL Vietnam Co.,Ltd

Tập đoàn Nihon Unisys

Tập đoàn Nihon Unisys

Được thành lập vào năm 1958, Tập đoàn Nihon Unisys có một lịch sử bắt đầu từ thời kỳ bình minh của thời đại máy tính. Chúng tôi đã liên tục đóng góp vào sự phát triển của CNTT tại Nhật Bản bằng cách cung cấp các giải pháp hiệu quả và kịp thời cho nhu cầu của người sử dụng CNTT.
Tập đoàn cung cấp các dịch vụ tích hợp bắt đầu bằng việc phân tích các vấn đề quản lý và đạt được kết quả cao nhất trong giải pháp cho khách hàng trong các lĩnh vực từ dịch vụ tài chính, sản xuất phân phối tới năng lượng và chính phủ.
Bằng cách giao tiếp chặt chẽ với khách hàng, Tập đoàn có thể cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ cho sự đổi mới trong quản lý CNTT thông qua việc tạo ra các hệ thống được tối ưu hóa để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.

 

Triết lý của Tập đoàn Nihon Unisys

Nhiệm vụ của chúng tôi

Làm việc với tất cả mọi người để góp phần tạo ra một xã hội thân thiện với con người và môi trường

Tầm nhìn của chúng tôi

Trở thành một tập đoàn luôn nhạy cảm với những mong đợi và nhu cầu của xã hội và thông qua ICT có thể đóng góp để đáp ứng các nhu cầu đó

Giá trị của chúng tôi

1. Theo đuổi chất lượng cao và công nghệ cao
Chúng tôi luôn cập nhật những kiến thức mới nhất hữu ích cho xã hội trong quá trình không ngừng nâng cao kỹ năng.

2. Tôn trọng cá nhân và tầm quan trọng của làm việc theo nhóm
Xác định những điểm tốt của nhau, khuyến khích lẫn nhau để cải thiện những điểm tốt và khai thác thế mạnh của mỗi người

3. Công ty hấp dẫn đối với xã hội, khách hàng, cổ đông và nhân viên
Lắng nghe chân thành các bên liên quan để nâng cao giá trị doanh nghiệp

 

Điều lệ về hành vi của tập đoàn Nihon Unisys

Chúng tôi luôn hướng trách nhiệm của chúng tôi đối với xã hội và môi trường để bảo vệ thế hệ tương lai.

1. Hành động vì sự tồn tại của con người và môi trường là ưu tiên cao nhất
2. Luôn luôn hành động theo nguyên tắc trách nhiệm xã hội
3. Trân trọng làm việc về các vấn đề trọng tâm và các vấn đề trách nhiệm xã hội

* Tất cả thương hiệu khác là tài sản của riêng chủ sở hữu chúng.