USOL Vietnam Co.,Ltd

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của USOL Việt Nam

Chính sách bảo mật thông tin của Công ty chúng tôi được xây dựng trên cơ sở chính sách của Tập đoàn BIPROGY. Chúng tôi luôn tự tin là Công ty cung cấp cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ an toàn, an tâm, được khách hàng tín nhiệm.

Các chứng chỉ Bảo mật thông tin đã lấy được

① Chứng chỉ Bảo mật thông tin ISMS (ISO/IEC27001:2013/JISQ 27001:2014). 
      ※ISMS(Information Security Management System) 

② Chứng nhận thống nhất toàn tập đoàn BIPROGY

Đối sách Bảo mật thông tin ( một phần như dưới đây):

           – Đối sách xử lý Virus cho máy tính.

           – Áp dụng Security Patch để vá lỗi bảo mật.

           – Cấm sử dụng mạng đối với hệ điều hành yếu.

           – Cấm sử dụng phần mềm ngoài mục đích sử dụng công việc.

           – Cấm mang máy tính vào Công ty sử dụng.Mang máy tính ra ngoài phải xin phép.

           – Cấm mang vào và ra các thiết bị điện tử như là USB Memory.

           – Mail Archive.

           – Web Filtering.

           – Đối sách bảo mật Network.

Đối sách Bảo mật môi trường phát triển ( một phần như dưới đây):

           – Công việc phát triển giới hạn chỉ làm tại Công ty ( Không được phép mang về nhà).

           – Có khả năng thực hiện việc phát triển trong mạngLAN đóng phù hợp với yêu cầu của khách hàng ví dụ mạng VPN.

Đối sách Bảo mật vật lý ( một phần như dưới đây):

           – Ghi lịch sử ra vào của từng cá nhân bằng thẻ ID.

           – Lưu giữ các hình ảnh Camera phòng chống trộm cắp trong khoảng thời gian nhất định.

Đào tạo bảo mật thông tin:

          – Đào tạo chính sách bảo mật cho toàn thể nhân viên.

          – Đào tạo chuyên môn cho các vị trí công việc.

          – Đào tạo, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản cho nhân viên.

Thanh tra Security

 Thực hiện kiểm tra security định kỳ và thẩm tra chứng nhận ISMS bởi tổ chức uy tín ngoài tập đoàn.