USOL Vietnam Co.,Ltd

Sản phẩm và dịch vụ

Sản phẩm và dịch vụ | Toàn cảnh

Các dịch vụ khác

• Cung cấp các giải pháp • Hỗ trợ các công ty Nhật đầu tư vào Việt Nam dưới nhiều hình thức khác nhau

Gia công dữ liệu

Từ tháng 4/2013 đáp ứng nhu cầu của khách hàng chúng tôi đã mở chi nhánh ở Hồ Chí Minh và thực hiện nghiệp vụ BPO liên quan đến xây dựng dữ liệu CAD.Nhận được sự tín nhiệm của khách hàng, mảng công việc này của chúng tôi đang liên tục mở rộng.  

Mua bán phần cứng, phần mềm

・Dịch vụ thu mua, lắp đặt, bảo trì hệ thống cơ sở IT ・Dịch vụ bán và bảo trì phần mềm ∗Với tư cách đại diện bán hàng ở Việt nam, công ty chúng tôi thay mặt cho công ty UEL (thuộc tập đoàn Nihon Unisys) cung cấp,cài đặt và bảo trì phần mềm CADmeister UEL(Thailand) Co.,Ltd homepage http://uelthai.co.th/main/3000/index.asp?pageid=171780&t=home

Dịch vụ phần mềm

♦ Phát triển hệ thống ICT cho nhiều ngành nghề trong xã hội ♦ Phạm vi công việc/Hình thái công việc Phạm vi công việc Hình thái công việc ・Phát triển ứng dụng ・Gia công offshore theo hình thức thầu ・Kiểm thử ứng dụng ・Gia công offshare theo hình thức ủy nhiệm (OSDC) ・Chuyển giao ứng dụng ・Onsite theo hình thức ủy nhiệm ・Kiểm thử, đánh giá chất lượng ♦ Kỹ thuật phát triển ♦ Thành tích Là trung tâm Offshore tại Việt Nam của tập đoàn BIPROGY, công ty chúng […]